ताजा समाचार:
Search

ई पेपर

नवविकल्प साप्ताहिकको ३० औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-30नवविकल्प साप्ताहिकको ३० औं संस्करण 

नवविकल्प साप्ताहिकको २९ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-29 नवविकल्प साप्ताहिकको २९ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको २८ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-28नवविकल्प साप्ताहिकको २८ औं संस्करण 

नवविकल्प साप्ताहिकको २७ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको २७ औं संस्करण Nawa Bikalpa 9-27

नवविकल्प साप्ताहिकको २६ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको २६ औं संस्करण  Nawa Bikalpa 9-26

नवविकल्प साप्ताहिकको २५ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको २५ औं संस्करण Nawa Bikalpa 9-25

नवविकल्प साप्ताहिकको २४ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9–24नवविकल्प साप्ताहिकको २४ औं संस्करण 

नवविकल्प साप्ताहिकको २२ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-22 नवविकल्प साप्ताहिकको २२ औं संस्करण

नवविकल्पको २१ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-21नवविकल्पको २१ औं संस्करण    

नवविकल्प साप्ताहिकको १९ औं संस्करण पढ्न छुट्ला नी !

Nawa Bikalpa 9-19नवविकल्प साप्ताहिकको १९ औं संस्करण पढ्न छुट्ला नी !  

नवविकल्प साप्ताहिकको १८ औं संस्करण

Nawa Bikalpa 9-18नवविकल्प साप्ताहिकको १८ औं संस्करण       

नवविकल्प साप्ताहिकको १७ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको १७ औं संस्करण  nawa-bikalpa-9-17

नवविकल्प पत्रिकाको १६ औं संस्करण

नवविकल्प पत्रिकाको १६ औं संस्करण  nawa-bikalpa-9-16

नवविकल्प साप्ताहिकको १५ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको १५ औं संस्करण nawa-bikalpa-9-15

नवविकल्प साप्ताहिकको १४ औं संस्करण

nawa-bikalpa-9-14नवविकल्प साप्ताहिकको १४ औं संस्करण