ई पेपर

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिका पढ्नुहोस

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिका अनलाइन मार्फत पढ्नुहोस Nawa Bikalpa 8-45

नवविकल्प पत्रिकाको ४४ औ संस्करण

नवविकल्प पत्रिकाको ४४ औ संस्करण बजारमा Nawa Bikalpa 8-44

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको ४३ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको ४३ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  Nawa Bikalpa 8-43  

नवविकल्प पत्रिकाको ४२ औ संस्करण

नवविकल्प पत्रिकाको ४२ औ संस्करण Nawa Bikalpa 8-42

नवविकल्प वर्ष ८ अंक ४१

नवविकल्प वर्ष ८ अंक ४१ Nawa Bikalpa 8-41

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिकको ३८ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

आज आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिकको ३८ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-38

नवविकल्प साप्ताहिकको ३७ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिकको ३७ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्नुहोस Nawa Bikalpa 8-37

म्याग्दीमा सञ्चालित स्थानीय निकायका योजना अपारदर्शी पढ्नुहोस यसपालीको नवविकल्प पत्रिका

म्याग्दीमा सञ्चालित स्थानीय निकायका योजना अपारदर्शी पढ्नुहोस यसपालीको नवविकल्प पत्रिका Nawa Bikalpa 8-36

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको ३५ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको ३५ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस   Nawa Bikalpa 8-35

नवविकल्प साप्ताहिकको ३४ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

  आज आइतबार नवविकल्प साप्ताहिकको ३४ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  Nawa Bikalpa 8-34  

नवविकल्प साप्ताहिक बैशाख २५ गते आइतवारको ३३ औ संस्करण

बैशाख २५ गते आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको ३३ औं सस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-33    

नवविकल्प साप्ताहिकको ३२ औ संस्करण अनलाइनमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिकको ३२ औ संस्करण अनलाइनमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  Nawa Bikalpa 8-32

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक ३१ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक ३१ औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-31 final

नवविकल्प साप्ताहिकको ३० औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिकको ३० औ संस्करण अनलाइन मार्फत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-30

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको २९ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको २९ औ संस्करण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-29