ई पेपर

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको १३ औं संस्करण

 नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको १३ औं संस्करण nawa-bikalpa-9-13  

नवविकल्प साप्ताहिकको १२ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको १२ औं संस्करण nawa-bikalpa-9-12 

नवविकल्प साप्ताहिकको ११ औं संस्करण

nawa-bikalpa-9-11नवविकल्प साप्ताहिकको ११ औं संस्करण 

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको १० औं संस्करण

nawa-bikalpa-9-10 नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको १० औं संस्करण    

नवविकल्पको आठौं संस्करण

bikalpa-9-8नवविकल्पको आठौं संस्करण 

नवविकल्प साप्ताहिकको सातौ संस्करण

nawa-bikalpa-9-7 नवविकल्प साप्ताहिकको सातौ संस्करण   

आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिका पढ्नुहोस

nawa-bikalpa-9-6वर्ष ९ अंक ६ आइतवारको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिका पढ्नुहोस   

नवविकल्प साप्ताहिक ५ औं संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको वर्ष ९ अंक ५ औं संस्करण   nawa-bikalpa-9-5

नवविकल्प वर्ष ९ अंक ४

nawa-bikalpa-9-4नवविकल्प वर्ष ९ अंक ४ 

नवविकल्प वर्ष ९ अंक २ बजारमा

नवविकल्प वर्ष ९ अंक २ बजारमा nawa-bikalpa-9-02

नवौं प्रवेश सँगै “समृद्धिको खोजी” शिर्षकमा ५२ पृष्ठको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको विशेषाङ्क बजारमा

nawa-bikalpa-9-001 नवौं प्रवेश सँगै “समृद्धिको खोजी” शिर्षकमा ५२ पृष्ठको नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिकाको विशेषाङ्क बजारमा

नवविकल्प साप्ताहिक ५० औ संस्करण

Nawa Bikalpa 8-50 नवविकल्प साप्ताहिक ५० औ संस्करण

नवविकल्प साप्ताहिकको ४९ औ संस्करण

Nawa Bikalpa 8-49 नवविकल्प साप्ताहिकको ४९ औ संस्करण

नवविकल्प पत्रिकाको ४८ औ सस्करण

Nawa Bikalpa 8-48 नवविकल्प पत्रिकाको ४८ औ सस्करण   

नयाँ खोजपूर्ण समाचारका साथमा नवविकल्पको ४६ औं संस्करण बजारमा

निरन्तर नयाँ खोजपूर्ण समाचारका लागि नवविकल्प साप्ताहिक पत्रिका पढ्नुहोस । आइतवारको ४६ औ संस्करण पढ्न लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस Nawa Bikalpa 8-46